2022-01-23

travisroy.com

travisroy.com

พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช

 วงการเทนนิสประเทศไทยฮือฮาอีกครั้ง พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช หลังจากหมดยุคและช่วงของชูเปอร์บอล”ภราดร ศรีชาพันธ์”ในส่วนของฝ่ายชาย และแทมมี่ “แทมมารีน ธนสุกาญจน์”ในประเภทหญิง” เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2546 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจิตรลดา...